Sport geýim bazary, moda we amatly sport eşiklerine bolan islegiň ýokarlanmagy sebäpli 2032-nji ýyla çenli 362,3 milliard dollardan geçer

Täzelikler, 2022-nji ýylyň 12-nji apreli / PRNewswire / - Dünýä sport eşik bazary 2022-nji we 2032-nji ýyllar aralygynda 5,8% CAGR derejesinde giňelmäge taýynlanýar.

Saglyk aňynyň ýokarlanmagy adamlary ylgamak, aerobika, ýoga, suwda ýüzmek we başgalar ýaly bedenterbiýe bilen meşgullanmaga iterýär.Şol sebäpli, sport görnüşini saklamak üçin, çak edilýän döwürde sport eşikleriniň satuwynyň artmagyna garaşylýar.

Mundan başga-da, aýallaryň sport we bedenterbiýe çärelerine gatnaşmagynyň artmagy amatly we moda sport eşiklerine bolan islegi ýokarlandyrýar.Bu öndürijiler üçin köp ösüş mümkinçiliklerini döreder.

Mundan başga-da, esasy oýunçylar mahabat marketingi, mahabat kampaniýalary we sport eşikleri üçin meşhur marka goldawy ýaly täze marketing strategiýalaryny kabul etmäge ünsi jemleýärler.Bu ýakyn ýyllarda bazardaky islegi ýokarlandyrar diýlip çaklanylýar.

Netijede, sosial media platformalarynda pastel reňkli ýoga balak we beýlekiler ýaly amatly we moda işjeň eşiklere isleg artýar.Bahalandyryş döwründe sport eşikleriniň satuwyny 2,3x ýokarlandyrar diýlip garaşylýar.

Sport eşik bazary barada has gymmatly düşünjeler

Fact.MR soňky gözleginde, 2022-nji ýyldan 2032-nji ýyla çenli çaklama döwri üçin dünýä sport eşik bazary barada giňişleýin seljerme berýär. Şeýle hem, sport eşikleri bazarynyň satuwyna itergi berýän esasy faktorlary aşakdaky ýaly jikme-jik bölýär:

Önümiň görnüşi boýunça

● Toplar we futbolkalar

Od Köýnek we köýnek

Et Kurtkalar we geýimler

Orts Şortikler

Ocks Jorap

● Serf we suwa düşülýän eşik

Ants Balak we galstuk

● Beýlekiler

Ahyrky ulanyş bilen

● Erkekleriň sport eşikleri

● Aýal-gyzlar sport eşigi

● Çagalar sport eşigi

Satyş kanaly tarapyndan

● Onlaýn satuw kanaly

-Kompaniýanyň eýeçiligindäki web sahypalary

-E-söwda web sahypalary

● Offline satuw kanaly

-Häzirki zaman söwda kanallary

Garaşsyz sport nokady

-Franşirlenen sport nokady

-Sörite dükanlar

-Başga satuw kanaly

Sebit boýunça

● Demirgazyk Amerika

● Latyn Amerikasy

● Europeewropa

● Gündogar Aziýa

● Günorta Aziýa we Okeaniýa

● Eastakyn Gündogar we Afrika (MEA)

Dünýä sport egin-eşik bazarynda işleýän öňdebaryjy öndürijiler, işjeň işjeň eşiklere barha artýan islegi kanagatlandyrmak üçin önüm liniýasyny öňe sürýärler.Şol bir wagtyň özünde, öndürijileriň käbiri ösüp bilýän gaýtadan işlemek meselesini çözmek we bäsdeşlik ukybyny gazanmak üçin biodegrirlenip bilinýän materiallary ulanýarlar.


Iş wagty: Iýun-01-2022