Önümçiligimiz

Seminar we enjamlar

Japanaponiýadan Içinoza tekiz ekran çap ediji maşyn, Içinoz aýlawly çap ediji maşyn, reňkleri awtomatiki garyş ulgamy, üznüksiz kir ýuwýan maşyn, suwsuzlanmak, gözlemek, tender.

FLAT-EKRAN-Çap etmek-Maşyn-1
surat2
FLAT-EKRAN-Çap etmek-Maşyn-3

Japanaponiýadan Içinoza tekiz ekran çap ediji maşyn

ROTARY-Çap ediş-maşyn

Içinoza öwrümli çap ediji maşyn

AWTOMATIK-Reňk-Garyşyk-ulgam

Awtomatiki reňk garyşyk ulgamy

DOWAM ED--N-ýuwujy-maşyn

Üznüksiz kir ýuwýan maşyn

surat7

Suwsuzlyk

surat8

Gözlemek

surat9

Tender

Laboratoriýa

Iň ösen synag enjamy

surat10
surat11
surat12

Barlag

Matany gaty ünsli barlamak üçin hünärmen QA toparymyz bar, olaryň hemmesiniň baý tejribesi bar.

Mata-barlag-amal - Texbest1

Matany gaty ünsli barlamak üçin hünärmen QA toparymyz bar, olaryň hemmesiniň baý tejribesi bar.

Mata-barlag-amal - Texbest2

Kemçiligi kiçijik gyzyl ok belgisi bilen belläris, şonuň üçin egin-eşik ussahanasy bu ýerde kemçiligiň bardygyna aňsatlyk bilen düşüner.

Mata-barlag-amal - 3
Mata-barlag-amal - 4
Mata-barlag prosesi - 5
Mata-barlag prosesi - 6

Mata agramyny gözegçilikde saklamak, köp matany barlamak wagtynda örän möhüm nokat, 50 ~ 100yds agramyny barlarys we gowy ýazgy ederis.

Mata-barlag-amal - 7

Esasy mata bir ýa-da birnäçe bije bolar, şonuň üçin gözden geçirilişde gaty ünsli bölmeli.

Mata-barlag-amal - 8

Her bir alyjy üçin köp mukdarda diagrammany ibereris.

Mata-barlag-amal - 9
Mata-barlag prosesi - 10

Köpçülik gutaransoň, köpçülikleýin matadan laboratoriýa synagyny gurarys, eger CF alyjynyň islegini kanagatlandyryp bilmese, köpüsi iberilip bilinmez.

Mata-barlag prosesi - 12

Ahyrynda, gaty jikme-jik köpçülikleýin barlag hasabatyny alarys we matany haçan alandyklaryny barlamak üçin alyja ibereris.