4- wayol uzaldylan ýumşak 85/15 Neýlon / Spandex dokma trikota Pla tekiz matasy TMS85 / Gaty

Gysga düşündiriş:

ULANMAK Kompozisiýa Aýratynlyklar
Suw köýnegi we aýakgap we içki eşik 85% Mikro neýlon
15% Spandex
UV goragy
4 taraplaýyn uzalma

 

4örite 4 taraplaýyn uzaldylan mata UPF 50+ 85 mikro neýlon / poliamid 15 spandeks mayo we aýakgap we içki eşik mata


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Mata kody: TMS85  
Agramy:190-200 GSM Giňligi:60 ”
Üpjünçilik görnüşi: Sargyt ediň Görnüşi: Dokma mata
Tehnologiýa: Tegelek dokma trikota .. Nüplük sanamak: 40D FDY Poliamid / Neýlon + 40D Spandex
Reňk: Pantone / Carvico / Beýleki reňk ulgamynda islendik gaty
Gurluşyk wagty: L / D: 5 ~ 7 gün Köplük: L / D esasly üç hepde tassyklandy
Tölegiň şerti: T / T, L / C. Üpjünçilik ukyby: Aýda 200,000 ý

Has giňişleýin maglumat

Dokma trikota ye ýüplügi mata öwürmegiň iň ýönekeý usulydyr.Dokma trikota .y, aýlawlary bir ýüplükden gorizontal görnüşde ýasalýan we aýlawlaryň biri-biri bilen kesişýän görnüşinde tegelek ýa-da tekiz görnüşde bolup geçýän matany emele getirmegiň usulydyr.Bu usulda her bir dokalan sapak, matanyň emele gelen ugruna sag burçda iýmitlenýär.

Dokma trikota fabric matanyň diňe bir ýüzi tikişlerden, ters tarapy bolsa arka tikişlerden ybarat bolsa, ýönekeý trikota fabric mata hökmünde suratlandyrylýar.Oňa köplenç ýekeje forma matasy (ýekeje mata) diýilýär.Trikota tr örülen matalar bir çyzykly iňňe ulanyp öndürilýär.Şonuň üçin ähli tikişler bir tarapa gysylýar.

Umuman aýdanyňda, dokalýan matalaryň hemmesinde gaty ýumşak tutawaç duýgusy bar, bu trikota fabric matadan has gowy.Şonuň üçin isleýänler olary Swimsuit, içki eşik we sport balaklarynda ulanmagy halaýarlar.

Texbest-den TMS85, mayo we aýakgaplar üçin iň meşhur dokma matasydyr.TMS85 matanyň gurluşyny has berkitýän mikro neýlon ýüplükleri ulanýandygy sebäpli.Geýimiň ajaýyp görnüşini we laýyklygyny döretmäge kömek eder.

Texbest, köýnek we işjeň eşikleri uzadýan matalary, trikota fabric matalary, çaphana seriýalaryny, krujkalary we beýleki orta / ýokary derejeli matalary öndürmekde we öndürmekde ýöriteleşendir;üstesine-de, dürli çap we boýag gaýtadan işlemek bilen meşgullanýarys, şonuň üçin häzirki zaman önümçilik, boýag, marketing we gaýtadan işleýän kärhana.

Moda stili, ýokary hilli we çalt eltilmegi sebäpli önümlerimiz indi müşderilerimiziň ynamyny gazandy.

Has giňişleýin maglumat üçin pls arkaýyn boluňbilen habarlaşyň.

Önümlerimiz

WPS90-Transfer-Sanly-Çap-3

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler